ประตูบานสวิง ราคาไม่แพง

ประตูบานสวิง กระจกอลูมิเนียม ประตูบานสวิงเดียว ประตูบานสวิงคู่ หาแบบประตูบานสวิงสวย ๆ งานคุณภาพ ผลงานที่น่าพึงพอใจ วิธีการเลือกประตูให้เหมาะสมกับการใช้งานในบ้าน homeglass ให้โด่ดเด่น สวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และจะออกแบบอย่างไรให้เหมาะกับตัวบ้าน อาคาร หรือสำนักงาน หาช่างติดตั้งประตูบานสวิง  

ประตูบานสวิงคู่

ลักษณะของประตูบานสวิง   มองหาแบบประตู คลิ๊กที่นี่

มีลักษณะคล้ายกับประตูบานเปิด แต่แตกต่างกันที่บานประตูสามารถผลักเข้าและออกได้ และมีโช๊คดึงกลับอัตโนมัติเวลาเราเปิดเข้าเปิดออก ซึ่งไม่เหมือนกับประตูบานเปิดที่สามารถผลักเข้าได้อย่างเดียวเท่านั้น ประตูชนิดนี้มักจะใช้กรอบบานอลูมิเนียม และลูกฟักเป็นกระจก ส่วนของด้านบนของประตูจะติดโช๊คสำหรับดึงประตูกลับเองโดยอัตโนมัติ

ประเภทของประตูบานสวิง ส่วนมาก นิยมแบ่งตามการใช้งานมี 2 แบบ คือ

  1. ประตูบานสวิงเดียว ใช้ในกรณีพื้นที่ในการเข้าออก ไม่เน้นจำนวนคนมาก ๆ หรือมีพื้นที่น้อย
  2. ประตูบานสวิงคู่ ใช้สำหรับ ต้องการให้ประตูเปิดกว้างเวลาต้องใช้งาน หรือให้คนเดินเข้าจำนวนมาก ๆ หรือขน ของใหญ่ ๆ ต้องการประตูทางเข้ากว้าง ๆ หรือต้องการให้บานผลักเข้า เป็นทางเข้า บานผลักออก เป็นบานเวลาจะออกใช้คนละบานเพราะความสะดวกในการใช้งานของลูกค้า

แบบประตูบานสวิง ที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน มีให้เลือกหลายแบบ เช่น

  1. ประตูบานสวิง แบบมีกรอบอลูมิเนียม แบบบานเต็ม ๆ ไม่มีช่องแสง

ประตูบานสวิง2. ประตูบานสวิง แบบมีกรอบอลูมิเนียม แบบมีช่องแสงด้านบน แบบนี้เป็นแบบที่ความสูงเกินขนาด จึงมีการตัดช่องแสงด้านบนเพื่อความแข็งแรงทนทาน ในการใช้งาน และการรับน้ำหนักของกระจก

ูประตูบานสวิงคู่3. ประตูบานสวิงแบบ ด้านซ้ายและด้านขวาเป็นบาน fix และมีประตูบานสวิงเปิดผลักเข้าตรงกลาง

ประตูบานสวิงคู่ ราคา4. ประตูบานสวิงแบบ บานเปลือย ไม่มีกรอบกระจกอบเท็มเปอร์ (กระจกนิรภัย) ส่วนมากแล้วงานประเภทนี้จะติดตั้งกันในออฟฟิต สำนักงาน โรงแรม โรงพยาบาล เป็นงานโชวร์กระจก กระจกที่ใช้ความหนาประมาณ 8-12 มิล ขึ้นไปซึ่งราคาจะแพงมากน้อยแพงใด ขึ้นอยู่กับวัสดุที่เลือกใช้

ประตูบานสวิงประตูบานเปลือย5. ประตูบานสวิงไม้ หรือกรอบไม้ ใช้งานเหมือนกับประตูบานสวิง อลูมิเนียม เพียงแต่เป็นกรอบไม้ ซึ่งจะมีความหนัก น้ำหนักมากกว่าประตูบานสวิง กระจกอลูมิเนียม อลูมิเนียมจะมีความเบากว่าไม้

ประตูบานสวิงไม้ประตูบานสวิงคู่

ข้อดีและข้อเสียของประตูบานสวิง

  1. ความแข็งแรง ทนทาน ในการปิดหรือเปิด ได้หลายพันรอบ ต่อการใช้งานใน 1 เดือน เหมาะสำหรับติดหน้าร้าน ออฟฟิต สำนักงาน ที่มีคนเดิน เข้าออกและปิดเปิดตลอดเวลา
  2. ของประตูบานสวิง เมื่อเวลาใช้งานนาน ๆ ไปแล้วนั้น ประตูบานสวิงถ้ามีการปิดเปิดบ่อยครั้ง มีการใช้งานบ่อยครั้งมากๆขึ้นก็จะเกิดปัญหาประตูบานสวิงตก โช๊คเสีย ต้องเปลี่ยนโช๊ค เป็นต้น
  3. ความห่างของช่องประตูบานสวิงกับ ระหว่างพื้น กับประตูจะมีความห่างมากห่างน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่างที่ติดตั้งประตูจะมีความเชียวชาญมากน้อยเพียงใด และเมื่อติดตั้งห่างมาก ๆ ก็จะเกิดช่องว่าง มีฝุ่น แมลง เสียงจากภายนอกเข้ามารบกวนตลอดเวลา ซึ่งถ้าจะแก้ไขภายหลังก็ค่อนข้างยากและมีปัญหา ดังนี้ควรแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุ คือตอนติดตั้งต้องมีความห่างระหว่างพื้นที่มาตรฐาน
  4. ติดมุ้งลวดกันยุงไม่ได้ ซึ่งจะต่างจากบานเลื่อน กันเสียง กันยุง ไม่ได้ 100% เพราะต้องเว้นช่องว่างสำหรับให้ประตูผลักเข้า หรือผลักออกได้สะดวก

จะเห็นได้ว่า ประตูบานสวิงนั้นมีหลายแบบ ซึ่งส่วนใหญ่จะดูที่การใช้งานและพื้นที่การติดตั้ง และความเหมาะสมเป็นหลักสำคัญ การติดตั้งประตูบานสวิง ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและคำนวณออกมาได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาด ทั้งนี้ยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัย และความแข็งแรงทนทานเป็นหลักสำคัญด้วย 

ประตูบานเลื่อน

กั้นห้องกระจกติดแอร์

กั้นห้องตัวแอล

error: Content is protected !!