Tag: ประตูบานเลื่อนแบบแขวน

ประตูบานเลื่อน แบบสวย ๆ ราคาเบา ๆ

ประตูบานเลื่อน กั้นห้องตกแต่งบ้านด้วยกระจก แบบประตูบานเลื่อนสวย ๆ ประตูบานสไลด์  คุณภาพการใช้งานยาวนาน ไม่ตกรางง่าย ๆ  คงทนถาวร ใช้งานนับ 10 ปี homeglass นิยมใช้สำหรับประตูบานเลื่อน  ประตูบานสวิง อยากรู้ว่ามีประตูแบบใดบ้าง ส่วนมากแล้ว งานบานเลื่อน กระจกอลูมิเนียม มีความนิยมกันสูงมาก ในการทำบ้านเดียว บ้านจัดสรร ทาวเฮ้าส์ ทาวโฮม คอนโด office ต่าง หรือแม้แต่หน่วย งานต่าง ๆ แล้ว ล้วนใช้งานประตูบานเลื่อนกันเกือบ 80% เกือบทั้งสิ้น แนะนำช่างฝีมือดี ผลงานคุณภาพยาวนาน ประเภทของประตูบานเลื่อน  มีหลายแบบ เช่น 1.ประตูบานเลื่อน กระจกอลูมิเนียม นิยมกันอย่างกว้างขวาง ในเมืองไทย และสามารถประยุกต์ใช้ได้หลายแบบ มีเอกลักษณะที่โดดเด่นเฉพาะตัว (ซึ่งจะยกตัวอย่างโดยละเอียดอีกที) 2. ประตูบานเลื่อนไม้ หรือ วงกบไม้ ไม่ว่าจะเป็นไม้ทึบล้วน ๆ หรือกอบเป็นไม้แล้วใส่กระจก เป็นผลงานที่ใช้กันมายาวนานตั้งแต่ยุกต์โบราณกาล จนถึงยุกต์ปัจจุบัน
error: Content is protected !!